Μάθημα

Στην παρούσα σελίδα συγκεντρώνονται οι Ενότητες του μαθήματος.
Στη σελίδα της “Βιβλιοθήκης” υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία και αρχεία επίδειξης.

Οι διαλέξεις σε PDF

 1. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 2. Σήματα διακριτού χρόνου
 3. Συστήματα διακριτού χρόνου
 4. Κρουστική απόκριση και συνέλιξη
 5. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών
 6. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DCT
 7. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DFT
 8. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DΤFT και περιοδική/κυκλική συνέλιξη
 9. Ανάλυση σημάτων και συστημάτων με το μετασχηματισμό Fourier
 10. Ανάλυση σημάτων και συστημάτων με το μετασχηματισμό Z
 11. Αντίστροφος Z, υλοποίηση συστημάτων και σχδίαση φίλτρων

Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων

 1. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 2. Σήματα διακριτού χρόνου
 3. Συστήματα διακριτού χρόνου
 4. Κρουστική απόκριση και συνέλιξη
 5. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών
 6. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DCT
 7. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DFT
 8. Μετασχηματισμοί στο πεδίο της συχνότητας – DΤFT και περιοδική/κυκλική συνέλιξη
 9. Ανάλυση σημάτων και συστημάτων με το μετασχηματισμό Fourier
 10. Ανάλυση σημάτων και συστημάτων με το μετασχηματισμό Z
 11. Αντίστροφος Z, υλοποίηση συστημάτων και σχδίαση φίλτρων