Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του μαθήματος γίνονται στην ειδική Αίθουσα Εργαστηρίων ΨΕΣ, Ισόγειο ΣΠ10. Μετά από απόφαση του Τμήματος, το Εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει και τη θεωρία του μαθήματος (είτε τώρα, είτε παλαιότερα ανεξάρτητα αν έχουν ήδη περάσει ή έχουν κοπεί).
Οι φοιτητές που παλαιότερα έχουν κοπεί στο Εργαστήριο μπορούν να έρχονται στα εργαστήρια ελεύθερα και να παρακολουθούν.

Η λίστα των ομάδων που έχει καταρτιστεί με τη συνδρομή όλων βρίσκεται εδώ.
Παρακαλούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν την οποιαδήποτε ανάγκη μετακίνησής τους σε άλλη ομάδα. Λόγω μεγάλου πλήθους στις ομάδες 1-5 παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πρόβλημα ώρας να αλλάξουν τη δήλωσή τους σε κάποια από τις ομάδες 6 και 7. Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή μεταβολή επικοινωνήστε με το διδάσκοντα στο gpavlid@gmail.com ή sepdek@sepdek.net.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Κατεβάστε το φύλλο εργασίας της κάθε εργαστηριακής άσκησης και αφού την εκτελέσετε συμπληρώστε το φύλλο και αποστείλετέ το στο διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανάλυση παραδοτέων εργασιών μέχρι το τέλος του 2012 (ταξινόμηση κατά ΑΕΜ):

Καλούνται οι συμμετέχοντες να ελέγξουν τα παραδοτέα τους για να υπάρξει συμφωνία με τη λίστα. Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ελήφθησαν εργασίες χωρίς καθόλου στοιχεία φοιτητή (ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ) οπότε αυτές οι εργασίες δε συμπεριλαμβάνονται.
Όλοι όσοι έχουν εκκρεμότητες από παλαιότερες εργαστηριακές ασκήσεις ή την τελευταία άσκηση να αποστείλουν τα αντίστοιχα αρχεία στο διδάσκοντα μέχρι και τη 10η Ιανουαρίου 2013 οπότε είναι και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής εργασιών.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις εργασίες αυτές θα βαθμολογηθεί η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Ανάλυση παρουσιών μέχρι το τέλος του 2012 (ταξινόμηση κατά ΑΕΜ):

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ελέγξουν τις παρουσίες τους για να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Ηλεκτρονικό σύστημα παρουσιών
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα που ακολουθεί για να δηλώσετε την παρουσία σας στο Εργαστήριο κάθε φορά που συμμετέχετε σε εργαστηριακή άσκηση. Επισημαίνεται ότι κάθε εγγραφή σας συνοδεύεται από κρυφό αναγνωριστικό γνησιότητας ώστε να μην είναι δυνατή η πλασματική εγγραφή στο σύστημα.
[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFlrdmViS082NzU0a0Y4ODFOQ0lGaXc6MQ” width=”100%” height=”645″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″]