Έκτακτες ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οι τελικές καταστάσεις παρουσιών έχουν καταρτιστεί. Καλούνται όλοι οι φοιτητές που παρακολούθησαν τις εργαστηριακές ασκήσεις να ελέγξουν το Ημερολόγιο για να βρουν τις ημέρες και ώρες που ο διδάσκων θα βρίσκεται στο ΤΕΙ (λόγω εξετάσεων και επιτηρήσεων) και να τον αναζητήσουν για να υπογράψουν τις παρουσίες τους. Αυτό μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στη σελίδα των Εργαστηρίων έχουν ανακοινωθεί οι προσωρινές καταστάσεις παρουσιών στις εργαστηριακές ασκήσεις για έλεγχο, συμπλήρωση και τελική αποτύπωση. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στις εργαστηριακές ασκήσεις να ελέγξουν την κατάσταση και να εντοπίσουν με τον ΑΕΜ τις παρουσίες τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ανακοινώνεται ότι μετά από απαίτηση του Τμήματος οι ώρες πραγματοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων διαμορφώνονται ως εξής:
Πέμπτη 12:00-13:00, 13:00-14:00 και
Παρασκευή 9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

Οι φοιτητές που δεν έχουν αμετακίνητες υποχρεώσεις την Πέμπτη μπορούν να μεταφερθούν σε ομάδες που θα διαμορφωθούν εκ νέου.
Το νέο πρόγραμμα ισχύει από την ερχόμενη εβδομάδα (Πε. 22/11, Πα. 23/11)